Phạm Ngọc Chung
GV.TSPhạm Ngọc Chung
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Chi ủy viên, Ủy viên
Họ và tên Phạm Ngọc Chung
Đơn vị Chi đoàn cán bộ, Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Chi ủy viên, Ủy viên
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Email phamngocchung@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Cơ lý thuyết - Phòng 1104 - Nhà C12 tầng, Khoa Khoa học Cơ bản,Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ liêm, Hà Nội

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Dong Anh, Nguyen Nhu Hieu, Pham Ngoc Chung., Analysis of Thermal response for a satellite with two-node model using the equivalent linearization technique., International Conference on Space, Aeronautical, and Navigational Electronics, Vol. 113(335), 109-114, 2013

2. Pham Ngoc Chung, Nguyen Nhu Hieu, Nguyen Dong Anh, Thermal radiation analysis for solar arrays of a small satellite in Low Earth Orbit, ICEMA 4, 146-153, 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Như Hiếu, Nguyễn Đông Anh, Phạm Ngọc Chung, Phương pháp giải tích trong bài toán mô hình nhiệt hai nút của vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ”, Hà Nội, 2014, 469-479, 2014

2. Phạm Ngọc Chung, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu, Phan Thị Trà My, Nghiên cứu giải tích ứng xử nhiệt của vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp dựa theo mô hình một nút, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 8/2015, 11-18, 2015

3. Nguyễn Như Hiếu, Vũ Lâm Đông, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Đình Kiên, Phạm Ngọc Chung, Phân tích dao động, độ bền, ổn định và nhiệt của kết cấu vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp của trái đất, Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ 2012-2015, 71-104, 2015

4. Nguyễn Như Hiếu, Phạm Ngọc Chung, Về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ Hénon, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc-Kỷ nệm 40 năm thành lập Viện Cơ học, Hà Nội, 09/04/2019, , 2019