Lịch công tác tuần từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 17/01/2021

17/01/2021

Lịch công tác tuần

Tuần 2 từ 11/01/2021 đến 17/01/2021
  
 
Thứ/ Ngày Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm      
Thứ hai
11/01/2021
08:00 - 09:00 Giao ban BGH Hiệu trưởng BGH, Trưởng phòng HCTH P.Thuận Thành  
10:00 - 12:00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường Chủ tịch Hội đồng trường Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch HĐT, BGH P.Thuận Thành  
14:00 - 17:00 Họp tổng kết hoạt động triển khai ĐANN Quốc gia 2020 PHT.Bùi Xuân Nam Theo công văn số 09/MĐC-TCCB ngày 06/01/2021 P.Phổ Yên  
14:00 - 17:00 Họp Đảng ủy Trường Bí thư Đảng uỷ Đảng ủy viên Trường P.Thuận Thành  
Thứ ba
12/01/2021
09:00 - 11:30 Họp Hội đồng KH&ĐT Trường Chủ tịch HĐ Thành viên HĐ theo Quyết định của Hiệu trưởng P.Phổ Yên  
09:00 - 11:30 Họp chuẩn bị Đại hội Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ 2021-2023 HSV Trường Ban tổ chức VP.ĐTN  
13:00 - 17:00 Khởi công Công trình hỗ trợ khoan giếng cấp nước cho các trường THCS xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Hiệu trưởng Phòng QHCC&DN, Trưởng khoa Dầu khí Lạng Sơn  
Thứ tư
13/01/2021
07:00 - 18:00 Làm việc với mỏ đồng Sin Quyền và Tà Phời PHT. Bùi Xuân Nam Các thành viên trong đoàn công tác của Nhà trường Mỏ đồng Sin Quyền và Tà Phời  
08:30 - 11:00 Họp tổ tư vấn dịch vụ Hiệu trưởng Thành phần theo Quyết định của Hiệu trưởng P.Thuận Thành  
Thứ năm
14/01/2021
08:00 - 10:00 Họp xét tốt nghiệp PHT.Bùi Xuân Nam Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, ĐBCLGD, CTCTSV, Văn phòng CTTT, Trung tâm TH-NN, Khoa GDQP, Bộ môn GDTC, các Khoa QLSV P.Phổ Yên  
10:00 - 12:00 Làm việc với ông Tee Boon Teong, General Manager, UBM VES PHT.Bùi Xuân Nam Phòng HTQT P.Thuận Thành  
14:00 - 16:00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường Chủ tịch Hội đồng trường Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch HĐT, BGH P.Thuận Thành  
Thứ sáu
15/01/2021
09:00 - 12:00 Họp Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường Thành viên Hội đồng trường P.Phổ Yên  
13:00 - 14:00 Họp thống nhất các phần mềm quản lý trong Trường PHT. Bùi Xuân Nam Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, SĐH, KHCN, HCTH, TCCB, KHTC, TTTT-TV P. Phổ Yên  
14:00 - 17:00 Họp định kỳ các đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ mã số CT.2019.01 do PGS.TS Nguyễn Văn Lâm làm chủ nhiệm Ban Chủ nhiệm Chương trình BGH, Phòng KHCN, Ban Chủ nhiệm Chương trình và Chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình P.Thuận Thành  
14:00 - 17:00 Họp nâng cao chất lượng đào tạo CTTT Hiệu trưởng Các PHT, Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, CTSV, ĐBCL, KHTC, HTQT, QHCC, ĐTN-HSV, TT.NN-TH, TT.TT-TV, Văn phòng CTTT; Lãnh đạo khoa Dầu khí, khoa KHCB; Lãnh đạo Bộ môn Lọc - Hoá dầu, Bộ môn Toán, Lý, Hoá, Ngoại ngữ P.Phổ Yên  
17:00 - 19:00 Họp BCH Hội sinh viên Trường Hội sinh viên Trường Thường trực ĐTN Trường, BCH Hội sinh viên Trường P.Sông Công  
Thứ bẩy
16/01/2021
08:00 - 17:00 Tổng duyệt Chương trình Đại hội Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ 2021 - 2023 HSV Trường Ban tổ chức HT.300  
Chủ nhật
17/01/2021
     
Các bài viết khác