Lịch công tác tuần từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 19/9/2021

19/09/2021

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TUẦN TỪ 13/09/2021 ĐẾN 19/09/2021

Thứ, Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

 Thứ 2,

 13/09

 08:00 - 09:00 Giao ban BGH

Hiệu trưởng 

BGH, Trưởng phòng HCTH        

Online

 Thứ 3,

 14/09

 09:00 - 11:30 Họp bàn về dự thảo Đề án vị trí việc làm và dự thảo Nội quy lao động của Trường (Trung tâm TTTV chuẩn bị phòng họp)

Chủ tịch Hội đồng trường 

BGH, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng các đơn vị: TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHCN        

Online

 Thứ 4,
 15/09

 

 

       

 

Thứ 5,
 16/09

08:30 - 12:00 Hội thảo "Xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Hóa dược"

 Khoa KHCB

 Ban tổ chức, khách mời và các thầy cô quan tâm     

Online tại P.Thuận Thành                         

14:00 - 17:00 Họp Cụm thi đua số 5 (ĐH Vinh, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Mở Hà Nội, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Xây dựng, ĐH Mỏ - Địa chất)

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo phòng HCTH (Trung tâm TTTV, Phòng CSVC chuẩn bị phòng họp)   

Online tại P.Thuận Thành

 Thứ 6,

 17/09

 14:00 - 16:00 Họp Hội đồng công tác tổ chức cán bộ

Hiệu trưởng 

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 930/QĐ-MĐC ngày 01/10/2020        

Online

 Thứ 7,
 18/09

 

 

       

 

 Chủ nhật,
 19/09