Đại hội chi Bộ Cơ bản 1 nhiệm kì 2020-2022

08/01/2020

9h sáng ngày 08/01/2020, tại văn phòng Bộ môn Vật lý Chi bộ Cơ bản 1 đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2022.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đồng chí:

1. Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư

2. Hà Mạnh Hùng - Phó bí thư

3. Đào Việt Thắng - Ủy viên

ĐTN KHOA KHCB