Đại hội chi bộ cơ bản 2 nhiệm kì 2020-2022

14/01/2020

9h sáng ngày 08/01/2020, tại văn phòng Khoa Khoa học cơ bản, chi bộ cơ bản 2 đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, chi bộ đã bầu ra ban chấp hành gồm các đồng chí sau:

1. Vũ Hữu Tuyên - Bí thư

2. Nguyễn Thị Thảo -   Phó bí thư

3. Phạm Ngọc Chung - Ủy viên

ĐTN KHOA KHCB