Cô Lê Bích Phượng bảo vệ đề tài cấp cơ sở năm 2019

22/11/2020

Vào lúc 16h ngày 19/11/2020, tại văn phòng Bộ môn Toán, cô Lê Bích phượng đã bảo vệ thành công đề tài cấp cơ sở năm 2019 với tên đề tài: "Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy".

Hội đồng đánh giá bao gồm:

1. Chủ tịch HĐ: TS. Trần Đình Sơn

2. Phản biện: TS. Hoàng Ngự Huấn

3. Ủy viên: TS. Nguyễn Thế Lộc

4. Ủy viên: TS. Tạ Quang Chiểu

5. Thư ký: Th.S Nguyễn Thị Lan Hương

Sau đây là hình ảnh buổi bảo vệ:

ĐTN Khoa KHCB