Bộ môn Ngoại ngữ thực hiện báo cáo học thuật học kỳ I năm học 2020-2021

25/01/2021

Ngày 19/01/2021 Bộ môn Ngoại ngữ - KHCB đã thực hiện báo cáo học thuật với tinh thần chất lượng và hiệu quả nhằm mục tiêu cải thiện, nâng cao khả năng thực hành sử dụng tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ngày 19/01/2021 đã diễn ra buổi báo cáo học thuật học kỳ I của Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản năm học 2020 - 2021 tại phòng văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự bao gồm toàn thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ với sự chủ trì của cô Trương Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng bộ môn.

Sau đây là danh sách các báo cáo viên:

1. Thầy Trần Đình Thước

2. Cô Dương Thúy Hường

3. Cô Trương Thị Thanh Thủy

4. Cô Nguyễn Hồng Vân

5. Cô Nguyễn Thị Thảo

6. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

7. Cô Đặng Thanh Mai

8. Cô Lê Thị Thúy Hà

9. Cô Vũ Thanh Tâm

10. Cô Vũ Thái Linh

11. Cô Nguyễn Ánh Hoa

12. Cô Trịnh Thị Vân

13. Cô Nguyễn Thị Cúc

15. Thầy Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

Buổi báo cáo học thuật đã diễn ra hết sức nghiêm túc, đúng quy trình và thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

ĐTN Khoa KHCB