Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

04/08/2020

Trên cơ sở kết quả xem xét và bỏ phiếu của Hội đồng, 06 ứng viên có tên sau đây đã đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư theo quy định và đạt đủ số phiếu tín nhiệm đề nghị lên Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét tiếp:

File đính kèm