Kết quả thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2. HK I. 2020-2021

28/11/2020

Danh sách này cho biết các sinh viên KHÔNG ĐẠT bài thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1 ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2. Học kì I năm học 2020-2021

Sinh viên có thắc mắc về kết quả TN sẽ lên bộ môn Hóa tấng 11 nhà 12 tầng các sáng thứ 2 để giải đáp thắc mắc. Để đăng kí TN bù (mang theo lịch thi nếu bị trùng thời gian  giữa TN và thi) theo thời gian: 9h-11h00h ngày 21/12/2020 trực tiếp tại tầng 5 nhà A: A501.

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm