Danh sách phân tổ thí nghiệm BÙ môn Hóa Đại cương 1. HK I. 2020-2021

07/12/2020

DANH SÁCH PHÂN BÀI THÍ NGHIỆM BÙ MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG - HKI (2020 - 2021) cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian các bài TN phải làm. Sinh viên phải nắm vững nội quy và chuẩn bị bài trước khi đến làm TN để đảm bảo thành công của thí nghiệm cũng như các an toàn khi thực hiện các thí nghiệm về Hóa học.

  • Một số lưu ý khi làm thí nghiệm:

1. SV xem lại danh sách phân bài, phân nhóm TN để biết thứ tự các bài TN phải làm. Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi tới làm TN, Nếu không chuẩn bị bài sẽ không được làm TN.

2. Sinh viên phải mang thể Sv, đi đúng buổi, đúng thời gian (không được tới muộn) để nghe GV hướng dẫn TN trước khi trực tiếp làm TN. 

3. Sau khi kết thúc phần TN của mình, nếu SV ở các trường hợp sau: còn báo cáo TN chưa đạt; thiếu báo cáo thí nghiệm; còn bài TN chưa làm sẽ bị cấm thi môn học đóPTN sẽ thông báo danh sách những SV bị cấm thi do TN sau khi đợt làm bù kết thúc (khoảng 3-5 ngày). 

  • Mọi ý kiến thắc mắc SV liên lạc trực tiếp với PTN theo địa chỉ:        Email: ptnhoahumg@gmail.com

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm