DS sv CHƯA ĐĂNG KÍ thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1_ HK II. 2020-2021

02/04/2021

Những sinh viên chưa đăng kí thí nghiệm online (vào các đợt thí nghiệm 1 đợt 2 và đợt 3) của môn Hóa học Đại cương có tên trong danh sách này.

Phòng thí nghiệm thông báo ngày giờ đăng kí bù thí nghiệm Hóa đại cương như sau: Thứ 2 từ 9h tới 11h30 ngày 19/04/2021, trực tiếp, tại phòng thí nghiệm số 3 (A503)- tầng 5 nhà A. 

File đính kèm