OLYMPIC HÓA HỌC

19/08/2015

Cấp Trường:
 • Olympic cấp Trường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Vật lý, Toán học, Hóa học, Cơ học lý thuyết, Tiếng Anh, Sức bền Vật liệu,...

 • Sinh viên đăng ký thi Olympic cấp Trường môn Hóa học phải đạt điểm B trở lên của môn Hóa học. Trường hợp sinh viên chưa có điểm đánh giá thì cần có chữ ký xác nhận của giáo viên phụ trách môn học vào danh sách đăng ký dự thi.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic cấp Trường được khen thưởng của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +5,0 điểm, giải nhì +2,5 điểm, giải ba +1,0 điểm)

 


Cấp Quốc gia:
 • Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, góp phần bồi dưỡng sinh viên giỏi Hóa học trong các trường đại học và cao đẳng.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Hóa học cấp trường có thể được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4 hàng năm.

 • Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc nhận được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam, của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +15,0 điểm, giải nhì +10,0 điểm, giải ba +8,0 điểm, giải khuyến khích +6,0 điểm).
 
 • Thành tích đội tuyển Olympic của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong một số kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc một số năm gần đây:
  • Năm 2015: 
  • Năm 2014: 
  • Năm 2013: 
  • Năm 2012: 
  • Năm 2011: 
  • Năm 2010: 
  • Năm 2009: 
  • Năm 2008: 
  • Năm 2007: 
(Sinh viên quan tâm đến kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc có thể vào tham khảo chương trình và đề thi theo từng năm.)
File đính kèm