Olympic Vật lý

23/03/2019

 
Cấp Trường
 •   Olympic cấp Trường được tổ chức vào quý I hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Vật lý, Toán học, Hóa học, Cơ học lý thuyết, Tiếng Anh, Sức bền Vật liệu,...

 •   Các sinh viên tham dự thi theo đúng các môn thi đăng ký ban đầu được thưởng điểm tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ tham gia dự thi, cụ thể như sau: 
 • + Thưởng điểm tích lũy học phần: Sinh viên đạt giải sẽ được chuyển điểm (01 lần/01 môn dự thi) vào một học phần có số tín chỉ không lớn hơn số tín chỉ của môn dự thi (có xác nhận của bộ môn quản lý môn thi và bộ môn quản lý sinh viên) với số điểm: Giải Nhất: 9 điểm; Giải Nhì: 8,5 điểm; Giải Ba: 8 điểm. 
 • + Thưởng điểm rèn luyện: Các sinh viên tham dự thi Olympic cấp Trường sẽ được thưởng điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua: Giải Nhất: +5 điểm; Giải Nhì: +4 điểm; Giải Ba: +3 điểm; Tham gia: +2 điểm

Cấp Quốc gia

 •   Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPhO) do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, góp phần bồi dưỡng sinh viên giỏi Vật lý trong các trường đại học và cao đẳng.

 •   Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý cấp trường được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4 hàng năm.

 •   Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc nhận được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, của Nhà trường và được thưởng điểm tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ tham gia dự thi, cụ thể như sau:

 • + Thưởng điểm tích lũy học phần: Sinh viên đạt giải sẽ được chuyển điểm (01 lần/01 môn dự thi) vào một học phần có số tín chỉ không lớn hơn số tín chỉ của môn dự thi (có xác nhận của bộ môn quản lý môn thi và bộ môn quản lý sinh viên) với số điểm: Giải Nhất, Nhì, Ba: 10 điểm; Giải KK: 9 điểm. 

 • + Thưởng điểm rèn luyện: Các sinh viên tham dự thi Olympic cấp Quốc gia sẽ được thưởng điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua: Giải Nhất: +10 điểm; Giải Nhì: +9 điểm; Giải Ba: +8 điểm; Tham gia: +6 điểm.
 •  
 •   Sinh viên tham dự thi Olympic nhiều cấp sẽ được cộng điểm rèn luyện tương ứng thành tích của tất cả các cấp tham gia.


Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc

 TT

Họ và tên

 Lớp

Khóa

Năm thi

1  Nguyễn Văn Tiệp  Lọc hóa dầu 52  2010
2  Lê Thanh Hải  Tự động hóa 52 2010, 2011
 3  Phạm Công Khoa  Khoan thăm dò 52 2010
 4  Nguyễn Thị Minh Phương  Điện khí hóa 52 2010
 5  Nguyễn Thị Tuyết  Địa vật lí 52 2010
 6  Nguyễn Văn Định  Điện khí hóa 52 2011
 7  Nguyễn Khắc Lĩnh  Máy & Thiết bị Mỏ 53 2010, 2011, 2012
 8  Nguyễn Văn Định  Địa vật lí 53 2010
 9  Nguyễn Văn Khánh  Lọc hóa dầu 53 2012
 10  Bùi Hữu Nguyên  Tự động hóa 53 2012, 2013
 11  Nguyễn Thị Lụa  Địa vật lí 54 2011, 2012, 2013
 12  Phạm Văn Khang  Khai thác 54 2011, 2012, 2013
 13  Nguyễn Văn Tuân  XD công trình ngầm 54 2011
 14  Nguyễn Văn Thắng  Dầu khí 55 2011
 15  Trần Trung Hiếu  Khai thác 55 2012, 2013, 2014, 2015
 16  Vũ Đình Hạnh  Tự động hóa 55 2013, 2015
 17  Hoàng Văn Chuyền  Khoan khai thác 56 2013, 2014
 18  Ngô Văn Khuê  Khoan khai thác 56 2013
 19  Nguyễn Thế Cường  Khoan khai thác 57 2014
 20  Dương Hùng Cường  Địa vật lí 57 2014, 2015, 2016
 21  Nguyễn Viết Phượng  Khoan khai thác 57 2014, 2015, 2016
 22  Nguyễn Văn Huynh  Khoan khai thác 57  2015, 2016
 23  Nguyễn Văn Cường  XD dân dụng & công nghiệp 58 2016, 2017
 24  Dương Thị Thúy Nga  Lọc hóa dầu 59  2016, 2017, 2018, 2019
 25  Nguyễn Hữu Hạnh  Khoan khai thác 59 2017, 2018
 26  Nguyễn Trường Giang  Địa chất dầu 60 2017
 27  Nguyễn Việt Hiếu  Công nghệ phần mềm 60  2017, 2018, 2019
 28  Bùi Quang Vũ  Tự động hóa 61  2018, 2019
 29  Nguyễn Hữu Nam  Tự động hóa 61  2019
30 Nguyễn Thị Thu Hiền Địa tin học 65 2022
31 Thái Thị Thùy Trang CNTT 66 2022
32 Nguyễn Trần Minh Quân CNTT 66 2022
33 Nguyễn Thái An CNTT 66 2022
 

Thành tích toàn đoàn của đội tuyển Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong một số kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc một số năm gần đây

 • Năm 2007-SPhO11:    Giải Ba
 • Năm 2009-SPhO12:    Giải Ba
 • Năm 2011-SPhO14:    Giải Ba
 • Năm 2013-SPhO16:    Giải Nhất
 • Năm 2015-SPhO18:    Giải Nhất
 • Năm 2017-SPhO20:    Giải Nhì
 • Năm 2019-SPhO22:    Giải Nhì
 • Năm 2021-SPHO23:   Không thi
 
 • Năm 2008: không tổ chức
 • Năm 2010-SPhO13:    Giải Nhì
 • Năm 2012-SPhO15:    Giải Nhì
 • Năm 2014-SPhO17:    Giải Nhì
 • Năm 2016-SPhO19:    Giải Nhì
 • Năm 2018-SPhO21:    Giải Nhì
 • Năm 2020: không tổ chức
 • Năm 2022-SPHO24:    Giải Ba
Gương mặt sinh viên tiêu biểu trong các kì thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc
 
Lê Thanh Hải
Tự động hóa - K52
Giải Đặc biệt thực nghiệm 2010
Giải Ba thực nghiệm 2011

 
Nguyễn Khắc Lĩnh
Máy và thiết bị Mỏ - K53
Giải Đặc biệt thực nghiệm 2010 Giải KK thực nghiệm 2011
Giải Ba thực nghiệm 2012

 
Bùi Hữu Nguyên
Tự động hóa - K53
Giải Nhì thực nghiệm 2012
Giải Nhất thực nghiệm 2013
 
Nguyễn Văn Khánh
Lọc hóa dầu - K53
Giải Ba trắc nghiệm 2012
Giải Ba giải bài tập 2012 
Phạm Văn Khang
Khai thác - K54
Giải Ba thực nghiệm 2011, 2012 Giải Ba trắc nghiệm 2012, 2013
Nguyễn Thị Lụa
Địa vật lý - K54
Giải Ba trắc nghiệm 2011, 2012
Giải Ba giải bài tập 2012
Giải KK giải bài tập 2013

 
Trần Trung Hiếu
Khai thác - K55
Giải Nhì thực nghiệm 2012, 2014
Giải Nhì giải bài tập 2013
Giải Nhì trắc nghiệm 2015
Vũ Đình Hạnh
Tự động hóa - K55
Giải Nhất thực nghiệm 2013
Giải Nhì thực nghiệm 2015
Hoàng Văn Chuyền
Khoan khai thác - K56
Giải Ba trắc nghiệm 2013
Giải Nhì thực nghiệm 2014
Dương Hùng Cường
Địa vật lý - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014, 2015, 2016
Giải KK giải bài tập 2014
Giải Ba giải bài tập 2015, 2016 
Nguyễn Thế Cường
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014
Nguyễn Viết Phượng
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì trắc nghiệm 2014, 2015, 2016
Giải KK giải bài tập 2014, 2015
Giải Ba giải bài tập 2016
 
 
 
Nguyễn Văn Huynh
Khoan khai thác - K57
Giải Nhì thực nghiệm 2015, 2016
Nguyễn Văn Cường
Xây dựng DD&CN - K58
Giải Nhì thực nghiệm 2016, 2017

 
Dương Thị Thúy Nga
Lọc hóa dầu - K59
Giải Nhì trắc nghiệm 2016,2017,2018,2019
Giải KK giải bài tập 2017,2018,2019
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Hạnh
Khoan khai thác - K59
Giải Nhì trắc nghiệm 2017, 2018
Giải KK giải bài tập 2017
Giải Ba giải bài tập 2018
Nguyễn Việt Hiếu
Công nghệ phần mềm - K60
Giải Nhì thực nghiệm 2017
Giải Ba thực nghiệm 2018
Giải Nhất thực nghiệm 2019
Giải Nhì trắc nghiệm 2019
Nguyễn Trường Giang
Địa chất dầu - K60
Giải Nhì trắc nghiệm 2017
Bùi Quang Vũ
Tự động hóa - K61
Giải Nhì trắc nghiệm 2018, 2019
Giải Ba thực nghiệm 2018
Giải KK giải bài tập 2019
Nguyễn Hữu Nam
Tự động hóa - K61
Giải Nhất thực nghiệm 2019

Nguyễn Thị Thu Hiền

Địa tin học - K65
Giải Ba thực nghiệm 2022
Giải KK trắc nghiệm 2022

Nguyễn Trần Minh Quân

Công nghệ thông tin - K66

Giải KK giải bài tập 2022
Giải KK trắc nghiệm 2022

Nguyễn Thái An

Công nghệ thông tin - K66

Giải Ba thực nghiệm 2022

Thái Thị Thùy Trang

Công nghệ thông tin - K66

Giải KK trắc nghiệm 2022