Olympic

15/10/2019

Thông tin về Olympic và Quyền lợi của sinh viên:
(Trích Quy định quản lí hoạt động KHCN của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, số 856/QĐ-MĐC ngày 3/7/2017)

  • Olympic cấp Trường được tổ chức vào khoảng tháng 1 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường. Olympic cấp Trường gồm các môn: Cơ lí thuyết, Đại số, Giải tích, Hình họa, Hóa học, Tiếng Anh, Vật lí,...

  • Sinh viên đạt giải trong kì thi Olympic cấp Trường được khen thưởng của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +5,0 điểm, giải nhì +2,5 điểm, giải ba +1,0 điểm).

  • Sinh viên đạt giải trong kì thi Olympic cấp Trường ở các môn: Cơ lí thuyết, Đại số, Giải tích, Hóa học, Vật lí được lựa chọn và bồi dưỡng để tham dự kì thi Olympic cấp guốc gia. 

  • Sinh viên đạt giải trong kì thi Olympic cấp quốc gia sẽ được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, của Nhà trường và được cộng điểm thưởng thêm vào điểm rèn luyện để xét học bổng và xếp loại thi đua (giải nhất +15,0 điểm, giải nhì +10,0 điểm, giải ba +8,0 điểm, giải khuyến khích +6,0 điểm).


 

 

File đính kèm