Chào mừng 55 năm thành lập Khoa Khoa học cơ bản (1966-2021) và 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)

15/11/2021

Chào mừng 55 năm thành lập Khoa Khoa học cơ bản (1966-2021) và 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)